JUISTE PLANNEN DORPSHART TER AAR ?Dorpshart Ter Aar - Bewoners

5 maart 2024 - Gemeente omarmt plan van bewoners en ondernemers onvoldoende en presenteert zelf 4 varianten:


De gemeenteraad heeft in juni 2023 het Masterplan voor het Dorpshart Ter Aar aangenomen, maar de gemeenteraad besloot met een amendement ook: het plan moest voor de bebouwing aan de Essenlaan beter! Beter voor de huidige bewoners, meer groen, meer lucht en parkeerplek, maar vooral ook toekomstbestendiger voor heel Ter Aar. De uitwerking moest in overleg met bewoners en ondernemers vorm krijgen.

Bewoners en ondernemers hebben zelf initiatief genomen en 4 maanden gewerkt aan een gezamenlijk aangepast plan wat voor ons gevoel inpasbaar is en echt recht doet aan dat amendement. Helaas heeft de gemeente daarna zonder overleg met ondernemers, bewoners maar ook zonder overleg of raadpleging van de Dorpsraad, op 5 maart vier varianten gepubliceerd. Die varianten verschillen nauwelijks van elkaar en verminderen de bebouwing in onze ogen veel te weinig. In deze nieuwe flyer leest u de hoofdlijnen van ons plan en waarom de 4 varianten alle 4 nog steeds niet voldoen.

Dus:
 • Lees in 2 pagina's alles over ons plan met de nieuwe flyer.
 • Spreek op Denkmee voorkeur uit voor ons plan! (noem dat in de toelichting!)
 • Mail ook naar info@nieuwkoop.nl waarom je het niet met het Masterplan eens bent.


  Lees ook ons document met veelgestelde vragen.


  (Binnenkort meer info op onze site!)
  31 mei 2023 - Nieuws over het definitieve Masterplan op hoofdlijnen:


  Nieuwbouw op de Vlinderlocatie, leuke horeca en winkels, dat zijn natuurlijk mooie verbeteringen voor Ter Aar waar wij blij mee zijn! Maar het plan gaat ten koste van huidige voorzieningen. Wij voorzien gigantische parkeerproblemen en in ieder geval op dat punt is het plan naar onze mening volstrekt onvoldoende. Dit Masterplan is een zeer belangrijk plan wat de toekomst van Ter Aar voor de komende decennia bepaalt.

  • De gemeenteraad moet binnenkort echt stemmen over het Masterplan. Op 6 juni bespreekt de gemeenteraad het plan in de Meningsvormende raad.
  • In het definitieve Masterplan is niets noemenswaardigs verbeterd voor de bewoners. Onze zorgen zijn onverminderd groot en nemen juist toe.

  • Wist u eigenlijk dat Ter Aar (Centrum) nu 1.735 huishoudens heeft? 115 nieuwe appartementen van dit plan is dus een groei van 7% van Ter Aar.
  • Het plan voegt echter niet 7% groen toe aan Ter Aar. Er komt een daktuin (alleen voor nieuwe bewoners) en "gras" bij, maar er komt geen enkel noemenswaardig groen bij met dit plan. Zie blz. 38 in het Masterplan.
  • Los van het Masterplan is een eerste locatie in het centrum in beeld gekomen voor het plaatsen van flexwoningen; nog meer groen weg! (rond Lijsterbeslaan)

  • Ook wordt binnen enkele jaren een nieuwe woonwijk van 300-400 huishoudens voorzien. Samen met het Masterplan krijgen we dus 20 a 25% groei van het dorp Ter Aar.
  • De gemeente zegt steeds dat het Masterplan toekomstbestendig is, maar dat is totaal niet aangetoond of onderbouwd! Het parkeerplan kijkt alleen naar de "toekomstige" situatie (de situatie na realisatie van Masterplan) maar kijkt dus niet verder vooruit naar andere ontwikkelingen of die nieuwbouw.

  • Wat nieuwe winkels er bij leek veel mensen in Ter Aar een mooi idee! Echter, de Kruidvat wordt gesloopt. Zo ook de Hema, het Primera gebouw, etc. In plaats daarvan komen nieuwe winkels aan de Essenlaan. Maar per saldo gaat het maar om 88 m2 extra winkelruimte. Kortom: het is vooral een verschuiving of herverdeling van winkelruimte, maar echt veel ruimte voor nieuwe winkels komt er niet !
  • De ruimte die erbij komt voor nieuwe horeca is ook niet groot. In totaal 94 m2. En dan moet de keuken daar ook nog in.

  • Het Masterplan realiseert extra parkeerplekken op het Lindenplein. Maakt dat het plein aangenaam en gezellig?
  • Die 11 plekken en de bestaande 45 plekken bij de Aldi/oude-bibliotheek worden aangemerkt als blauwe zone; nog meer parkeerproblemen voor bewoners!

  • Die blauwe zone is niet door experts geadviseerd of onderzocht, maar is uitsluitend op verzoek van bepaalde ondernemers toegevoegd die daarmee bewust een probleem voor omwonenden en hun gasten creëren! Ze kiezen alleen voor zichzelf en laten hun trouwe dorp hier flink in de steek! Hun stem is helaas van grote waarde bij de gemeente. Deze last-minute aanpassing van het plan laat tevens laat zien dat de gemeente koste wat kost voor ondernemers kiest en haar inwoners in de kou laat staan.

  • Geniet tot en met zondag 4 juni nog even van de Kermis op het Lindenplein. Met het Masterplan kan dit niet meer. De gemeente beweert van wel, maar de kermis exploitant heeft helaas zelf ook geconcludeerd dat het straks niet meer past. Bovendien ook niet meer met vrachtauto's goed op te bouwen is. Hij heeft al een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend.

  • Wist u dat onze flyer inmiddels bij ca. 10 winkels in de etalage hangt en deze ondernemers dus ook tegen het plan zijn?
  • De ondernemers hebben onderling een enquete gehouden. Van de 11 ondernemers die meegedaan hebben, vindt 81% dat het plan geen doorgang zou moeten vinden.

  • De gemeente heeft ons na een formeel Woo verzoek eindelijk informatie verstrekt die ons twee maanden is achtergehouden. Echte participatie is ook bewoners op een eerlijke manier van informatie voorzien!
  • De projectontwikkelaar (Kavel) heeft ons voorgehouden dat aan de Essenlaan wellicht ook tijdelijk containerwoningen voor Oekraiense vluchtelingen geplaatst zouden kunnen worden..."die moeten immers ook ergens wonen". Uiteraard maken wij ons grote zorgen als de gemeente op deze manier grond gaat overdragen of bestemmingen gaat wijzigen.

  • De gemeente heeft zelf inmiddels ook al geconcludeerd dat de financiering en economische haalbaarheid van het volledige plan er niet is. Zie de geel gemarkeerde tekst op pagina 9 van het Raadsbesluit.

  • Wilt u alle details van onze bezwaren weten? Lees ons volledige bezwaarschrift van 26 mei..

  • Alle 700+ ondertekenaars van onze petitie, ontzettend bedankt! Wij blijven opkomen voor de belangen van Ter Aar. Wij gaan de petitie en uw zorgen op 6 juni aan de gemeenteraad aanbieden.

  • Wilt u zelf nogmaals uw stem, tegengeluid of bezwaar laten horen, mail zo spoedig mogelijk uw bezwaar naar info@nieuwkoop.nl.

  • Ook helpen wij u via deze website t.z.t. in 2026 om bij de gemeenteraadsverkiezingen nog te herinneren welke partijen ook al weer verantwoordelijk waren voor deze ingezette koers. Wij strijden ervoor dat dit allemaal niet nodig is en de gemeente luistert naar 700+ ondertekenaar die zeggen: Wij willen dit niet, wij willen een beter plan!  22 april 2023

  Er is door de gemeente Nieuwkoop een Masterplan ontwikkeld voor het centrum van Ter Aar. Nieuwbouw op de Vlinderlocatie, (betaalbare) nieuwe appartementen, leuke horeca en winkels, dat zijn natuurlijk mooie verbeteringen voor Ter Aar waar wij blij mee zijn!

  Maar het plan gaat ten koste van huidige voorzieningen. Wij voorzien gigantische parkeerproblemen en in ieder geval op dat punt is het plan naar onze mening volstrekt onvoldoende. Dit Masterplan is een zeer belangrijk plan wat de toekomst van Ter Aar voor de komende decennia bepaalt.

  De gemeente stemt in juni over dit plan. Teken onze petitie en laat daarmee uw stem horen!


  Onze flyer bevat op 1 pagina de hoofdlijnen van onze zorgen en aankondiging van onze petitie.

  Ook is er een korte toelichting bij de petitie waarin wij in een paar sheets uitleggen wat er aan de hand is en wat dat praktisch voor u gaat betekenen. U weet binnen enkele minuten precies wat er speelt en waarom het echt belangrijk is onze petitie te steunen als u zich in onze zorgen herkent!

  Afgelopen 18 april hebben wij in het gemeentehuis een presentatie aan de raadsleden gegeven om onze zorgen kenbaar te maken. Hierin wordt in meer detail ingegaan op de problematiek; onder andere ook in relatie tot het parkeerbeleid.

  TEKEN ONZE PETITIE EN LAAT DAARMEE UW STEM HOREN!


  Mocht u met ons in gesprek willen?

  bewoners@dorpshartteraar.nl